Search results for: KAPITAŁ KULTUROWY - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: KAPITAŁ KULTUROWY

Filters

total: 4

clear all filters


Chosen catalog filters

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Search results for: KAPITAŁ KULTUROWY

 • Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych

  Publication

  - Year 2014

  Celem pracy było zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję teoretycznej koncepcji analizy przedsiębiorstw klastrowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej teorii kapitałów, metodyki badań, zgodnie z którą przeprowadzono pierwszą, empiryczną aplikację tejże koncepcji do grupy przedsiębiorstw składających się na wybrane struktury klastrowe oraz wyników tych badań (wspartych analizą statystyczną) dających pewien obraz istniejących kategorii...

 • Koncepcja kapitałów Pierre'a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych

  Publication
  • A. Lis
  • A. Szerenos

  - Studia Regionalne i Lokalne - Year 2009

  Celem artykułu jest stworzenie podwalin pod spójną koncepcję teoretyczną struktur klastrowych, spełniającą wysokie wymagania stale zmieniającego się pola nauk społecznych. Koncepcja taka winna dawać możliwość dokonywania porównań między klastrami różnych branż oraz będących na różnym etapie rozwoju. Do skonstruowania takiej teorii wykorzystano zmodyfikowaną i uzupełnioną koncepcję kapitałów Pierre'a Bourdieu, kładącą duży nacisk...

  Full text available to download

 • Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi

  Publication

  - Year 2014

  Celem prezentowanego artykułu jest próba określenia swoistego kulturowego profilu zarządzania specyficznym rodzajem organizacji, jaką jest tzw. przedsiębiorstwo klastrowe, czyli podmiot gospodarczy wchodzący w skład formalnie wyodrębnionej z otoczenia „nadorganizacji” (lub po prostu organizacji wyższego rzędu), za jaką uważana jest inicjatywa klastrowa.

 • Być czy mieć? Hierarchia kapitałów w wybranych przedsiębiorstwach ICT na Pomorzu

  Publication

  Prezentowany artykuł stanowi podsumowanie pierwszej, początkowej fazy konstruowania koncepcji wykorzystującej przekształconą teorię kapitałów Pierre’a Bourdieu w analizie działań przedsiębiorstw. Jej sednem jest podział dostępnych przedsiębiorstwom zasobów na cztery podstawowe typy odpowiadające wyróżnionym typom kapitału, a więc: kapitałowi ekonomicznemu, społecznemu, kulturowemu i symbolicznemu oraz założenie, zgodnie z którym...

  Full text available to download