Search results for: WARUNKI URYNKOWIENIA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: WARUNKI URYNKOWIENIA

Search results for: WARUNKI URYNKOWIENIA

 • Przedsiębiorstwo na rynku, jego cele i determinanty funkcjonowania

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono cele przedsiębiorstwa w kontekście zmian, związanych z funkcjonowanie firmy w warunkach urynkowienia gospodarki. Wskazano determinanty realizacji celów, w szczególności konieczność zapewnienia finansowania dla zróźnicowanych celów przedsiębiorstwa.

 • Marka a postrzeganie nowych produktów

  Publication

  - Year 2015

  Niniejszy rozdział wprowadza czytelników w tematykę związaną z marką, która odgrywa istotną rolę w procesie urynkowienia nowych produktów. Omówiono w nim pojęcie marki i jej funkcje. Przybliżono też zagadnienie budowania zaufania do produktów, występujące rodzaje ryzyka oraz korzyści dla klienta związane szczególnie z jego sferą emocjonalną.W dalszej części opracowania scharakteryzowano różne podejścia związane z opracowaniem strategii...

 • Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski

  Publication

  - Year 2017

  Dyskurs w szkolnictwie wyższym na temat modelu uniwersytetu nie odnosi się bezpośrednio do internacjonalizacji, jednakże rola i postrzeganie umiędzynarodowienia w środowisku akademickim jest różne. W środowisku wspierającym tradycyjny model uczelni internacjonalizacja traktowana jest implicite. Wynika z wolności nauki i badań oraz dążeniu do zgłębiania i zdobywania wiedzy (nauka nie ma narodowości, L. Pasteur). Jako taka nie...

  Full text available to download

 • Czy elektrownie wiatrowe mogą przynosić dochody?

  Publication

  - Czysta Energia - Year 2002

  Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne może okazać się konieczne pozyskanie dotacji instalacyjnej na elektrownie wiatrową w postaci subwencji rządowej, której wysokość można uzasadnić unikniętymi kosztami ekologicznymi w okresie jej eksploatacji, wynikającymi ze zmniejszenia produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych.