Ubaidillah Zuhdi - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

  • Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych

    Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

seen 329 times