Department of Economic Sciences - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Economic Sciences

Research Teams

  • Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych

    Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Research Equipment

n/a