Department of Colloid and Lipid Science - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Colloid and Lipid Science

Research Teams

  • Katedra Technologii Koloidów i Lipidów

    Aktywność badawcza Katedry Technologii Koloidów i Lipidów obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych...

Research Equipment

n/a