Zbigniew Kaźmierczyk - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Publication showcase

 • Religijność Czesława Miłosza (książka)

  Mówić o twórczości Czesława Miłosza bez uwzględnienia obecnych w niej idei i wierzeń religijnych jest jak oglądać czubek góry lodowej. Może piękny, lecz nie dający pojęcia o napieraniu głębi. Próbą ogarnięcia teologicznego wymiaru dzieła noblisty jest książka Religijność Czesława Miłosza. Na jej stronach twórczość ta jawi się w pełni odniesień poety do natury i darwinizmu zapładniającego manichejską wizję dziejów oraz...

  Full text to download in external service

 • Słowiańska psychomachia Mickiewicza (książka)

  - Year 2012

  Jest to praca na niebagatelny temat, o który nieraz potrącali autorzy publikacji o Mickiewiczu i historycy polskiej literatury romantycznej, ale - jeśli się nie mylę - nie czynili go dotychczas przedmiotem rozważań systematycznych i nie poświęcili mu osobnych monografii. Zbigniew Kaźmierczyk zdecydował się na całościowe sprawdzenie, jakie echa wierzeń religijnych zamierzchłej przeszłości dziejowej odzywały się w pisarstwie Mickiewicza...

  Full text to download in external service

 • Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza (książka)

  - Year 2011

  Dziełem demiurga jest świat młodego Miłosza. Książka pokazuje, że jak nikt dotąd w polskiej poezji wypowiedział on temu światu sprzeciw. Buntownicze wizje poety zostały wyrażone językiem stosowanym dotąd do analizy gnostycyzmu i manicheizmu. Język ten odsłania świat żywiołów, wojny, dzieje poddane prawom darwinizmu, myśli i uczucia człowieka zbuntowanego na ziemskim padole. Taki świat wart był w oczach poety jedynie kosmicznego...

Obtained scientific degrees/titles

seen 1359 times