Badanie oraz minimalizacja ohmowych i polaryzacyjnych strat w tlenkowych ogniwach elektrochemicznych przez zastosowanie nanokrystalicznych warstw ceramicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie oraz minimalizacja ohmowych i polaryzacyjnych strat w tlenkowych ogniwach elektrochemicznych przez zastosowanie nanokrystalicznych warstw ceramicznych

Projekt stawia za cel badanie zjawisk strat zachodzących w wysokotemperaturowych tlenkowych ogniwach elektrochemicznych (z ang. Solid Oxide Cells - SOCs), do których zalicza się m.in. ogniwa paliwowe SOFC1, elektrolizery tlenkowe SOEC1, membrany separacyjne gazów oraz inne. Urządzenia te stanowią jedne z najważniejszych współczesnych urządzeń konwersji energii. Lepsze zrozumienie podstawowych mechanizmów degradacji ogniw, wliczając zjawiska ohmowe oraz polaryzacyjne, przyczyni się do ich zmniejszenia poprzesz wytworzenie nowych elektrod o ulepszonych właściwościach mikrostrukturalnych i elektrochemicznych. Straty ohmowe oraz polaryzacyjne, występujące w każdym pracującym ogniwie, powodują obniżenie wydajności w porównaniu do wartości teoretycznych. Projekt zakłada kompleksową pracę nad elektrodą wodorową (paliwową) oraz tlenową, w szczególności w kontekście ogniw paliwowych SOFC oraz elektrolizerów SOEC, rozwijanych w grupie badawczej. Projekt obejmować będzie wytworzenie i scharakteryzowanie elektrod o różnych składach chemicznych (domieszkach) oraz mikrostrukturach (wielkość ziaren, porowatość, miejsca trójfazowe, zastosowanie inhibitorów spiekania). Dla przygotowanych elektrod określone zostaną występujące procesy strat, ograniczające wydajność w zakresie średniotemperaturowym (przyjmowanym jako 700°C - 750°C). Nowoczesne metody pomiarowe z wykorzystaniem impedancji spektroskopowej z zaawansowaną obróbką danych, posłużą do precyzyjnego opisania najważniejszych mechanizmów strat. Hipoteza postawiona we wniosku zakłada, iż poprzez przygotowanie odpowiedniej mikrostruktury elektrod (np. poprzez dobór wielkości ziaren) oraz ich składu chemicznego (dodanie domieszki inhibitorów spiekania), ogniwa z wysoką wydajnością oraz niską szybkością degradacji mogą zostać przygotowane oraz utrzymane w długim okresie czasu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MiLoSoc
Finansowanie projektu:
OPUS
Porozumienie:
UMO-2017/25/B/ST8/02275 z dnia 2018-02-26
Okres realizacji:
2018-02-26 - 2021-02-25
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

Katalog Projektów

2020

2019

wyświetlono 229 razy