Nowe chimeryczne antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii - badanie aktywności immunogennej i ochronnej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe chimeryczne antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii - badanie aktywności immunogennej i ochronnej

Celem projektu jest otrzymanie nowych rekombinantowych antygenów chimerycznych Toxoplasma gondii i określenie ich właściwości immunogennych oraz ochronnych z użyciem powszechnie uznanego modelu, doświadczalnej toksoplazmozy u myszy laboratoryjnych chowu wsobnego, które charakteryzują się ściśle zdefiniowaną wrodzoną odpornością na infekcję T. gondii. Wstępna użyteczność uzyskanych antygenów chimerycznych zostanie oceniona przez reakcję z surowicami ludzi i zwierząt (badanie, czy otrzymane antygeny są rozpoznawane przez swoiste surowicze przeciwciała, tak samo jak naturalne homologiczne antygeny). Wybrane preparaty zsyntetyzowanych antygenów chimerycznych będą poddane dalszej szczegółowej ocenie pod kątem ich przydatności jako antygenów szczepionkowych. Określona zostanie ich aktywność immunogenna, czyli zdolność wzbudzania swoistej odporności u myszy laboratoryjnych o zróżnicowanej naturalnej podatności na toksoplazmozę. Wykładnikami wytworzonej swoistej odporności humoralnej są przeciwciała w osoczu. Ich profil czyli relacja przeciwciał klasy IgG1/IgG2 będzie wstępnym wskaźnikiem, czy wytworzona odporność może mieć charakter ochronny. Ponieważ wiodącą rolę w eliminacji pasożyta odgrywa odporność komórkowa, zbadana zostanie reakcja proliferacji kluczowych komórek odporności czyli limfocytów, ich fenotyp (powierzchniowe markery) oraz wytwarzane cytokiny, na czele z główną ochronną cytokiną, interferonem gamma. Finalnym i rozstrzygającym badaniem będzie sprawdzenie, czy wytworzona po szczepieniu antygenami chimerycznymi odporność chroni żywicieli przez rozwojem toksoplazmozy ostrej lub przewlekłej oraz ich odległych następstw. Prawidłowe wytypowanie immunodominujących fragmentów ważnych biologicznie białek T. gondii i wykazanie ich immunoprotekcyjnej roli stanowi pierwszy etap opracowania nowej, skutecznej szczepionki przeciw toksoplazmozie.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
OPUS
Porozumienie:
UMO-2015/17/B/NZ6/03480 UMO-2015/17/B/NZ6/03480 z dnia 2016-04-20
Okres realizacji:
2016-04-20 - 2020-01-19
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Łódzki (Polska)
Wartość projektu:
1 320 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

Katalog Projektów

2020

2019

wyświetlono 49 razy