Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANE DISTILLATION - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANE DISTILLATION

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (36)

Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANE DISTILLATION

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (6)

Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANE DISTILLATION

  • Laboratorium Nanomateriałów CZT

    Badanie właściwość powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych

  • Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska

    Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska umożliwia pomiar, analizę i ocenę istniejących oraz nowo opracowanych procesów technologicznych w skali ułamkowo technicznej. Ze względu na złożoność procesów chemicznych i zagadnień związanych z ochroną środowiska często występuje konieczność prowadzenia badań w miejscu powstawania odpadów lub prowadzenia procesu produkcyjnego. Z tego powodu zaprojektowano i wykonano instalację...

  • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

    1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (354)

Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANE DISTILLATION