Wyniki wyszukiwania dla: MODUŁY FOTOWOLTAICZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (2)

Wyniki wyszukiwania dla: MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

  • Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

    * zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw * możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania * opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych * opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych *...

  • Katedra Elektroenergetyki

    Potencjał Badawczy

    * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (1)

Wyniki wyszukiwania dla: MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (36)

Wyniki wyszukiwania dla: MODUŁY FOTOWOLTAICZNE