Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ruchu drogowego - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (93)

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

  Potencjał Badawczy

  Opis Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej istnieje na Politechnice Gdańskiej od ponad 70 lat. Realizując globalną wizję rozwoju zrównoważonej, europejskiej infrastruktury transportowej, zajmujemy się problematyką w zakresie inżynierii ruchu drogowego, inżynierii transportu oraz budowy i utrzymania dróg, łącząc innowacyjne metody planowania i projektowania sieci transportowej, nowoczesne technologie budowy dróg, zaawansowane...

 • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

  Potencjał Badawczy

  Wprowadzenie Obecna Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego powstała w 2007 roku w wyniku połączenia trzech katedr w ramach reorganizacji Wydziału i wpisuje się w ponad siedemdziesięcioletnią historię i tradycje Politechniki Gdańskiej. Takie połączenie specjalności naukowych w ramach Katedry oraz nadmorskie położenie Uczelni stanowią o podejmowanej tematyce badawczej: badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizynumeryczne...

 • Katedra Transportu Szynowego i Mostów

  Potencjał Badawczy

  Opis Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (19)

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • Laboratorium Badań Terenowych

  Oferta Biznesowa

  diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe

 • GUT Tribology

  Oferta Biznesowa

  * badania tarcia i zużycia materiałów tribologicznych * badania eksperymentalne układów łożyskowych (tocznych i ślizgowych) smarowanych olejem, wodą, zanieczyszczonymi smarami lub smarami smarowanymi * teoretyczne badania wykorzystania modeli zweryfikowanych eksperymentalnie (w tym MES, CFD i FSI) * eksperymentalne badania wytrzymałości zmęczeniowej (łożyska ślizgowe cienkowarstwowe) * projektowanie nowych i modernizacja istniejących...

 • Laboratorium Analiz Pracy Systemów Elektroenergetycznych

  Oferta Biznesowa

  Modelowanie i analiza stanów pracy systemu elektroenergetycznego, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (1396)

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich.

  Publikacja

  - 2005

  Bezpieczeństwo ruchu na arteriach miejskich jest bardzo istotnym problemem, gdyż na tych ulicach skupia się najwięcej wypadków i ich ofiar. Aglomeracje miejskie i powiaty grodzkie mają do odegrania istotną rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co jest elementem Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego,...

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich

  Publikacja

  - 2005

  Bezpieczeństwo ruchu na arteriach miejskich jest bardzo istotnym problemem, gdyż na tych ulicach skupia się najwięcej wypadków i ich ofiar. Aglomeracje miejskie i powiaty grodzkie mają do odegrania istotną rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co jest elementem Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego,...

 • Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej

  Publikacja

  Działania inżynierskie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) podejmowane mogą być na wszystkich etapach przygotowania inwestycji drogowych. Im wcześniejszy etap, tym łatwiej jest usunąć niekorzystne dla brd czynniki zagrożenia. Współczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem drogowym w Polsce staje się coraz bardziej uwarunkowane wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską. Stwarza to korzystne warunki tworzenia...

 • Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach

  Województwa stanowią podstawową jednostę zarządzania w Polsce. Jak dotąd mało rozpoznanym proble-mem są czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu dro-gowego na poziomie województw. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano metody analiz bezpieczeństwa na poziomie regionanym a także niektóre czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu na obszarze regionów. Następnie zebrano dane dostępne dla województw w Polsce w...

 • IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela

  Publikacja

  W maju 2007r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył Konsorcjum Naukowemu, kierowanemu przez Politechnike Gdańską, realizacje trzyletniego projektu Badawczego pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu''. Projektowi nadano akronim ZEUS. Głównym celem projektu jest stworzenie przez badania naukowe merytorycznych podstaw dla rozwoju integracji bezpieczeństwa transportu w Polsce, traktując tę integrację jako warunek...