Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia cieczowa powinowactwa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia cieczowa powinowactwa

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (9)

Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia cieczowa powinowactwa

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (1)

Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia cieczowa powinowactwa

 • Laboratorium Materiałów Polimerowych

  Oferta Biznesowa

  Laboratorium jest wyposażone w:; • plastometr do badań wskaźnika szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa, ; • młot do badań udarności materiałów, ; • wtryskarkę hydrauliczną z urządzeniami peryferyjnymi wymaganymi do uruchomienia produkcji znormalizowanych próbek do badań wytrzymałościowych,; • zestaw urządzeń przetwórczo - pomiarowych;

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (71)

Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia cieczowa powinowactwa

 • Nowoczesna chromatografia cieczowa

  W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia związane z nowoczesną chromatografią cieczową. Przedstawiono podstawowe informacje związane z zastosowaniem chromatografii cieczowej, tj. stosowane fazy ruchome, kolumny chromatograficzne czy techniki detekcji. Jednakże szczególną uwagę zwrócona na nowatorskie rozwiązania związane z rozwojem tej techniki. Konieczność stosowania technik pozwalających na jednoznaczną identyfikację substancji...

 • Preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa.

  Publikacja

  - 2004

  Opisano znaczenie stosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej (P-HPLC) do rozdzielania i otrzymywania substancji. Podano rodzaje problemów rozdzielczych których rozwiązaniem jest odpowiednia kolumnowa chromatografia cieczowa. Przedstawiono zasady postępowania, zapewniające maksymalizację efektywności otrzymywania substancji z zastosowaniem P-HPLC. Opisano wymagania wobec kolumny chromatograficznej a szczególnie profilu przepływu...

 • Preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa

  Publikacja

  - 2009

  Niniejszy artykuł został pomyślany jako swego rodzaju przewodnik optymalnego stosowania elucyjnej chromatografii cieczowej w skali preparatywnej lub procesowej do rozdzielania mieszanin substancji lub grup substancji. Może być tez pomocny w pracach nad optymalizacją warunków preparatywnego stosowania kolumnowej elucyjnej chromatografii gazowej oraz z eluentem w stanie nadkrytycznym, ponieważ wiele ogólnych reguł jest wspólnych...

 • Kolumnowa chromatografia cieczowa w rozdzielaniu peptydów i białek.

  Publikacja

  Omówiono zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdzielania i otrzymywania peptydów i białek tj. chromatografii żelowej, jonowymiennej, wykluczania jonowego, chromatografię adsorpcyjną w układach faz odwróconych oraz normalnych, chromatografię oddziaływań hydrofobowych. Omówiono najczęściej stosowane sposoby wpływania na selektywność i sprawność układu chromatograficznego podczas rozdzielania peptydów i białek z wykorzystaniem...

 • Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy preparatyki

  Publikacja

  - 2010

  Preparatywna chromatografia cieczowa jest techniką używaną do wyodrębniania pojedynczej, lub kilku substancji z mieszaniny kilku, albo bardzo wielu substancji, szczególnie o bardzo zbliżonych strukturach molekularnych, w tym, także do rozdzielania i otrzymywania izomerów optycznych. W pracy zamieszczono ogólne zasady optymalnego stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na wybór sorbentu, ekonomię i problem rozpuszczalności próbki....