Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (66)

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie

 • Zespół Obrabiarek, Narzędzi i Obróbki Skrawaniem

  Potencjał Badawczy

 • Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

  Potencjał Badawczy

  Opis Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej istnieje na Politechnice Gdańskiej od ponad 70 lat. Realizując globalną wizję rozwoju zrównoważonej, europejskiej infrastruktury transportowej, zajmujemy się problematyką w zakresie inżynierii ruchu drogowego, inżynierii transportu oraz budowy i utrzymania dróg, łącząc innowacyjne metody planowania i projektowania sieci transportowej, nowoczesne technologie budowy dróg, zaawansowane...

 • Katedra Inżynierii Sanitarnej

  Potencjał Badawczy

  Oferta badawcza Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływówze zlewni Modelowania matematycznego i symulacji procesówoczyszczania ścieków Oczyszczalni hydrofitowych Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów Odwadniania osadów ściekowych Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody,substancji biogennych Zanieczyszczenia...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (16)

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie

 • GUT Tribology

  Oferta Biznesowa

  * badania tarcia i zużycia materiałów tribologicznych * badania eksperymentalne układów łożyskowych (tocznych i ślizgowych) smarowanych olejem, wodą, zanieczyszczonymi smarami lub smarami smarowanymi * teoretyczne badania wykorzystania modeli zweryfikowanych eksperymentalnie (w tym MES, CFD i FSI) * eksperymentalne badania wytrzymałości zmęczeniowej (łożyska ślizgowe cienkowarstwowe) * projektowanie nowych i modernizacja istniejących...

 • Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

  Oferta Biznesowa

  Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na...

 • Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków

  Oferta Biznesowa

  Badania związane z zagadnieniami integracji otwartych systemów automatyki budynku oraz niezawodności stosowanych w nich rozwiązań.

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (604)

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie

 • Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1899-699X

 • Projektowanie środowiskowe

  Publikacja

  - 2016

  Projektowanie środowiskowe, nazywane też zrównoważonym projektowaniem architektonicznym (sustainable design), można najkrócej zdefiniować jako ‘projektowanie architektoniczne przyjazne środowisku i społecznie odpowiedzialne’. W Polsce zastosowanie zasad rozwoju zrównoważonego do projektowania architektonicznego jest w fazie początkowej, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia...

 • Projektowanie stacji radiokomunikacyjnej

  Przedstawiono zasady projektowania bazowej stacji radiokomunikacyjnej. Opisano zasady wyznaczania tłumienia propagacyjnego w terenie otwartym i zabudowanym, według zaleceń ITU-R. Uwzględniono uwarunkowania technologiczne i wymagania ochrony środowiska.

 • Projektowanie wspólnej przestrzeni.

  Publikacja

  - 2004

  Artykuł omawia problematykę projektowania architektonicznego dla osób o niepełnej sprawności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych. W artykule wskazano przyczyny ograniczonej integracji osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono bariery architektoniczne i wskazano rolę edukacji architektów w celu ich likwidacji. Podkreślono wagę uwrażliwiania projektantów na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 • Projektowanie ścianek szczelnych

  Publikacja

  Artykuł poświęcono charakterystyce ścianek szczelnych drewnianych, żelbetowych, stalowych i z tworzyw sztucznych oraz metod ich projektowania, obliczeń i wykonawstwa z uwzględnieniem rodzajów stali i metod zagłębienia ścianek.