Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn
    Mirosław Wołoszyn dr hab. inż.
    Kierownik katedry

    Urodził się 18 marca 1963 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od 1987 r. pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą lokalizacji i identyfikacji obiektów ferromagnetycznych...