Aleksander Orłowski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: dr inż. Aleksander Orłowski

dr inż. Aleksander Orłowski

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2012-07-02

    Obtained science degree

    dr inż. Management (Economics)
    Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

seen 714 times