Piotr Grudowski - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Indywidualna Polska Nagroda Jakości im. Profesora Edwarda Kindlarskiego w kategorii: Nauka

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Komitet Polskiej Nagrody Jakości, Kapituła Polskiej Nagrody Jakości - Europejska Fundacja Zarządzania Jakościa (EFQM) - 2019

 • Medal Za Zasługi dla Jakości

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Krajowa Izba Gospodarcza - 2018

 • Nagroda I stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor PG - 2018

 • Nagroda zespołowa Rektora PG za wyróżniającą działalność dydaktyczną II stopnia

  Awarded by Rektor PG - 2016

 • Nagroda indywidualna Rektora PG za wyróżniającą działalność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor PG - 2016

 • nagroda JM Rektora Pg za wyróżniającą się działalność naukową III stopnia

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor PG - 2015

 • Nagroda JM Rektora PG - III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Nagroda JM Rektora PG II stopnia

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Nagroda JM Rektora PG za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2013

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia organizacyjne

  Awarded by Rektor PG - 2012

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 2012

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne

  Awarded by Rektor PG - 2011

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 2011

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Awarded by Minister Edukacji - 2011

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne

  Awarded by Rektor PG - 2010

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 2008

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 2006

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 2005

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne

  Awarded by Rektor PG - 2004

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 2004

 • Srebrny Krzyż Zasługi

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Awarded by Prezydent RP - 2003

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 2003

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 1999

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 1996

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 1995

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 1994

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Raktor PG - 1993

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 1990

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 1989

 • Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze

  Awarded by Rektor PG - 1988

seen 1474 times