Safe, eco-friendly poroelastic road surface - Project - MOST Wiedzy

Search

Safe, eco-friendly poroelastic road surface

Projekt SEPOR dot. opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej charakteryzującej się bardzo niską hałaśliwością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych i dobrymi własnościami w zakresie oporu toczenia oraz właściwości przeciwpoślizgowych. Nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu nawierzchni o wymaganej trwałości. W 2015r. zakończył się projekt 7FP PERSUADE, który stanowił kolejny krok w doskonaleniu nawierzchni poroelastycznych. Zespół Pojazdów Mechanicznych WM PG był jednym z głównych partnerów w tym projekcie. Dzięki realizacji projektu uzyskał on dużą wiedzę na temat nawierzchni poroelastycznej i posiada dalsze nowe pomysły jak poprawić parametry eksploatacyjne tych nawierzchni. Występujący w konsorcjum badawczym Zespół Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej WILiŚ posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i badaniu konstrukcji nawierzchni drogowych, a efekty jego prac są wdrażane do użycia na szczeblu ogólnokrajowym. Zakład Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przoduje natomiast w Polsce w zakresie badania emisji hałasu drogowego i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Nawierzchnie poroelastyczne w warstwie ścieralnej pozwalają na znaczne zmniejszenie hałasu w rejonie dróg oraz utrudniają, a wręcz uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru rozlanych paliw płynnych, co czyni je idealnymi nawierzchniami do zastosowania w tunelach, na stacjach paliw i na terenie terminali. W nawierzchniach poroelastycznych ok 20% (w stosunku wagowym) nawierzchni poroelastycznej stanowi granulat gumowy otrzymany ze zużytych opon samochodowych. Pozwala to na oszczędzanie kruszyw naturalnych i na optymalną utylizację zużytych opon samochodowych (bez konieczności ich spalania). W ramach projektu przeprowadzone będą eksperymenty zmierzające do optymalizacji składu nawierzchni. Przewiduje się, że w przypadku sukcesu planowanych prac powstanie innowacyjna nawierzchnia drogowa, która może stać się przełomem w walce z hałasem drogowym oraz zapewniająca znacznie podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w tunelach. Istnieje realna szansa opracowania produktu, który może spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Już w chwili obecnej duże zainteresowanie ewentualnymi efektami badań wyraziła administracja drogowa na szczeblu regionalnym oraz miejskim.

Details

Project's acronym:
SEPOR
Project's funding:
TECHMATSTRATEG
Agreement:
TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 z dnia 2018-05-30
Realisation period:
2018-05-01 - 2021-04-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Realised in:
Department of Machine Design and Vehicles
External institutions
participating in project:
 • Politechnika Białostocka (Poland)
 • Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 6

 • Category

 • Year

 • Options

Catalog Projects

2020

2019

 • Engineering method of tire rolling resistance evaluation
  Publication

  Tire rolling resistance is one of the most difficult tire parameters to measure. The reason is that for modern tires the force of rolling resistance corresponds to 0.5–1% of tire load, thus measurements of very small forces must be performed in a heavily loaded system. This constitutes great problems, especially in road conditions. Laboratory measurements are easier to perform, as the environment may be better controlled, but roadwheel...

  Full text in external service

 • Low Noise Poroelastic Road Pavements Based On Bituminous Binder

  Tire/road noise is the dominant source of traffic noise. It depends both on the tire design and on the characteristics of road pavements as well as on the vehicles’ operating conditions. Due to the fact that conventional (pneumatic) car tires have almost reached the limits of their ability to further reduce their noisiness, it is widely believed that the additional reduction of tire noise will be possible mainly through modifications...

2018

seen 242 times