Search results for: PV - MOST Wiedzy

Search

Search results for: PV

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (15)

Search results for: PV

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (4)

Search results for: PV

 • Laboratorium LINTE^2

  Business Offer

  Badania w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Business Offer

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

 • Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

  Business Offer

  Badania maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym oraz hydrostatycznym, napędów hybrydowych, serwomechanizmów, badania z obszaru tribologii.

Other results Pokaż wszystkie wyniki (124)

Search results for: PV

 • Technologie recyklingu modułów PV

  Dla Europy spodziewana masa wycofanych z użycia modułów w 2040 r. wyniesie 33 500 ton. Istotny problem stanowi fakt, że niektóre moduły zawierają pewne ilości szkodliwych materiałów, takich jak kadm, ołów, tellur i selen. W polityce Unii Europejskiej uwzględniono rozszerzoną odpowiedzialność producentów za produkty, obejmującą cały okres ich istnienia.

 • Instalacje PV zintegrowane z budynkiem

  Publication

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) - architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaicznezintegrowane z budynkami - to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej,pozwalająca na połączenie systemu generującego energie elektryczna z obiektami takimi jak domy mieszkalne,szkoły i biurowce. Obecnie instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w prestiżowych projektach, takichjak...

 • The use of LiFePO4 technology in autonomous PV systems

  Publication

  - 2014

  Battery manufacturing based on the flow of lithium ions is currently the fastest growing and the most promising technology. It is used in many applications - from the smallest electronic devices to the large-scale energy trays. However, in the PV systems lead-acid batteries are still the most commonly used. As they are much cheaper they also come with a number of significant disadvantages. It is anticipated that they will be replaced...

 • Możliwości i korzyści z likwidacji zużytych modułów PV

  Publication

  Systemy fotowoltaiczne stanowią proekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł zasilania. Jednak aby pozostawały one bez negatywnego wpływu na środowisko, konieczne jest rozwiązanie problemu zagospodarowania zużytych elementów tych systemów. Do tej pory ani przemysł, ani ustawodawstwo nie wypracowały uniwersalnej metody likwidacji modułów, wycofanych z użytku - tych, które uległy uszkodzeniu oraz tych, dla których skończył...

 • Market value of PV battery systems for autonomous rural energy supply

  Publication

  - Energy Procedia - 2019

  Full text in external service