Wyniki wyszukiwania dla: PV - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PV

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (3)

Wyniki wyszukiwania dla: PV

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (96)

Wyniki wyszukiwania dla: PV

 • Jarosław Guziński dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2000   Stopień doktora nauk technicznych – Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Rozprawa doktorska pt.: „Układ sterowania silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia” obroniona 27 czerwca 2000 r – z wyróżnieniem. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi...

 • Procesy termiczne i chemiczne w recyklingu ogniw i modułów fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu

  Publikacja
  • P. Ostrowski

  - 2011

  W pracy przedstawiono opracowaną technologię kompleksowego recyklingu wyeksploatowanych, zużytych lub uszkodzonych ogniw fotowoltaicznych (PV) z krystalicznego krzemu. Opracowano szereg technik i procesów technologicznych, odmiennych dla etapu delaminacji (separacji) i oczyszczania. Przedstawiono opracowane koncepcje, metody badawcze oraz rezultaty badań nad recyklingiem krzemowych ogniw i modułów fotowoltaicznych. Zaproponowano...

 • The use of LiFePO4 technology in autonomous PV systems

  Publikacja

  - 2014

  Battery manufacturing based on the flow of lithium ions is currently the fastest growing and the most promising technology. It is used in many applications - from the smallest electronic devices to the large-scale energy trays. However, in the PV systems lead-acid batteries are still the most commonly used. As they are much cheaper they also come with a number of significant disadvantages. It is anticipated that they will be replaced...

 • Badanie właściwości fizykochemicznych kopolimeru EVA pod kątem recyklingu modułów fotowoltaicznych

  Publikacja

  W celu opracowania wydajnego i taniego procesu delaminowania wyeksploatowanych, uszkodzonych lub niespełniających wymagań jakościowych modułów PV przeprowadzono badania właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych tego kopolimeru. Rozważono dwa sposoby usuwania warstwy EVA z ogniw PV: obejmujące procesy chemiczne oraz termiczne.

 • Analiza sprawności energetycznej układu stowarzyszonego modułu ogniw PV i kolektora słonecznego

  Publikacja

  Produkowane obecnie komercyjnie moduły ogniw fotowoltaicznych produkują energię elektryczną wskutek konwersji energii promieniowania słonecznego ze stosunkowo niską sprawnością, mniejszą niż 20%. Ponad 80% zaabsorbowanej energii oddawane jest do otoczenia. Układy PV/T, stanowiące połączenie kolektora słonecznego (T) z modułem ogniw fotowoltaicznych (PV), są dobrym sposobem na podwyższenie sprawności konwersji energii promieniowania...