Search results for: durability - MOST Wiedzy

Search

Search results for: durability

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (29)

Search results for: durability

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (8)

Search results for: durability

Other results Pokaż wszystkie wyniki (117)

Search results for: durability

 • Durability evaluation of technical fabrics

  Publication

  - 2013

  A thorough examination of the influence of the conditions of use on the mechanical properties of technical fabrics is proposed. Laboratory experiments (uniaxial tensile, rheological, cyclic and biaxial tensile tests) have been conducted and the material’s parameters for Finite Element Method (FEM) simulations have been identified. Various constitutive models of technical fabrics are investigated and compared. On the basis of these...

 • Determination of CWR track's durability characteristics

  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wyznaczaniem sił osiowych w szynie kolejowej z zastosowaniem metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych. Badania przeprowadzone na stacjonarnym stanowisku badawczym wykazały, że siłę podłużną w szynie można znacznie dokładniej określić na podstawie zmiany nie pionowej, lecz poziomej siły poprzecznej. Pozwoliło to właściwie ukierunkować prace nad określaniem sił osiowych w szynach toru...

 • A method for evaluating durability of porous slide bearings

  Publication

  The article presents the structures of porous bearings bushes and greasy lubricants, and the similarity criterion resulting from this structures. A phisical model is proposed which describes the operation of the porous slide bearing bush taking into account, via analogy, the phenomena taking place in the grease lubricant nodes instead of those observed in the bush structures.Included are the result of experimental tests of three...

 • Testing the durability and function of road traffic management devices

  Publication

  - MATEC Web of Conferences - 2017

  Traffic management measures (vertical signs and horizontal marking, reflective elements) are used for guiding vehicles optically, indicating road mileage, marking objects in road gauge, marking vehicle and pedestrian safeguards and driver information and warning. This paper presents a synthesis of a literature study and the results of research conducted under stage one of the project LifeRoSE. The requirements for different traffic...

  Full text available

 • The effect of tensile stresses on aluminium passive layer durability

  Publication

  W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań DEIS dotyczących wpływu naprężeń rozciągających na trwałość warstwy pasywnej aluminium A91050, prowadzonych w środowisku chlorków w temperaturze pokojowej.Zastosowana technika pozwoliła na wyznaczenie krytycznej wartości wydłużenia, przy której doszło do pęknięcia warstwy pasywnej na badanym stopie.