2022/23 Podstawy chemii dla kierunku Biotechnologia semestr I - e-learning course - Bridge of Knowledge

Search

2022/23 Podstawy chemii dla kierunku Biotechnologia semestr I

W trakcie kursu student zdobywa lub systematyzuje podstawy wiedzy z dziedziny chemii. Poznaje podstawowe pojęcia i definicje: podstawowe prawa chemiczne, uczy się nazewnictwa związków chemicznych, uczy się pisania i bilansowania równania chemicznych. Przedstawiona zostaje budowa atomu, cząsteczek, charakter wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływ na strukturę materii: gazów, cieczy i ciał stałych. W ramach kursu omówione będą również właściwości roztworów, podstawy kinetyki i termodynamiki. Na przykładzie wodoru, tlenu i wody oraz wybranych klas związków organicznych omawiane są wybrane aspekty chemii opisowej. 

Teachers

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25024 open in new tab
Start date:
01-10-2022
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times