e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - MOST Wiedzy

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 109

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

Catalog e-Learning Courses

 • eBiznes

  e-Learning Courses

  Zarządzanie (4 semestralne), studia stacjonarne II stopnia, sem. 4; Celem tego modułu jest przekazanie studentom praktycznych wskazówek, w jaki sposób zaplanować i realizować przedsięwzięcie internetowe.

 • Economic Geography

  e-Learning Courses

 • ECONOMIC LAW

  e-Learning Courses

 • Economic Sociology

  e-Learning Courses

 • Economics and Organisation of Enterprises

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru międzywydziałowego (ETI i ZiE) kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim- Inżynieria Danych (Data Engineering)

 • E-Course – user’s guide for students - 2017/2018

  e-Learning Courses

  This e-course is designed to prepare students for participation in didactic classes conducted with the use of tools, methods and techniques of distance learning, in the way realized at Gdańsk University of Technology. What is more - you will also be able to familiarize yourself with the basics of learning and presentation techniques. Authors: The methodology part (modules I, II, III): Anetta Brękiewicz-Sieg, Ania Dąbrowicz-Tlałka,...

 • Efektywność techniczna i ekonomiczna Odnawialnych Źródeł Energii

  e-Learning Courses

  Kurs ma przedstawić możliwość wykorzystania lekcji interaktywnych platformy Moodle do kształcenia na odległość. Niniejszy kurs zawiera dwie lekcje. Lekcje interaktywne opierają się na idei prezentacji fragmentów tematu i przeplatania ich pytaniami weryfikującymi przyswojenie zaprezentowanej wiedzy.

 • Ekologia

  e-Learning Courses

 • Ekologia- zao

  e-Learning Courses

 • EKONOMETRIA

  e-Learning Courses

 • Ekonometria AGI sem4

  e-Learning Courses

  laboratorium dla studentów studiów stacjonarnych AG I sem 4

 • Ekonometria Przestrzenna AGII sem2

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami analiz i konstrukcji modeli przestrzennych, metodami wizualizacji danych przestrzennych oraz przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze zmianą sposobów rozmieszczenia przestrzennego wartości badanych zmiennych.

 • Ekonometria Przestrzenna AGII sem2 nstac

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony dla studentów niestacjonarnych kierunku: AG I sem 4. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami analiz i konstrukcji modeli przestrzennych, przedstawienie miar koncentracji przestrzennej oraz specjalizacji oraz zapoznanie studentów z metodami wizualizacji danych przestrzennych.

 • Ekonomia, sem. I, kier. Chemia Budowlana

  e-Learning Courses

 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg

  e-Learning Courses

  Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

 • Eksploracja danych

  e-Learning Courses

  Kurs jest skierowany do studentów 6 semestru kierunku informatyka.

 • Eksploracja danych (MSU)

  e-Learning Courses

 • Eksploracja danych multimedialnych

  e-Learning Courses

 • eKurs 4 - MBizew

  e-Learning Courses

 • eKurs z Modułami: Informatyka w elektrotechnice, automatyce i robotyce - Artur Opaliński (WEiA)

  e-Learning Courses

  Kurs prezentuje wykorzysywanie powtarzalnych, kompletnych modułów dydaktycznych, wdrażających studentów do systematycznej i stopniowej nauki, oraz do stałego kontaktu z platformą e-Learningową. Oprócz pętli dydaktycznej, pozwalającej na samoocenę studenta i powrót do wcześniejszych treści, kurs dzięki Ankiecie Oceny Modułu oferuje pętlę pozwalającą nauczycielowi zarządzac jakością i odbiorem tej formy kształcenia.

 • eLaboratoria z Chemii Organicznej

  e-Learning Courses

 • e-Learning - user's guide for students

  e-Learning Courses

  e-Learning - user's guide for students

 • E-learning courses

  e-Learning Courses

  Strona zawiera zbiór kursów prowadzonych metodą e-learning. Kursy te są skierowane do studentów I stopnia kierunku informatyka na VII semestrze profilu Bazy danych, do studentów na kierunku informatyka na II semestrze studiów II stopnia na specjalności ZAD i ISI.

 • eLearning Techniques (2018) - Inal Bakhytkyzy

  e-Learning Courses

 • Electric Machines (Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time)

  e-Learning Courses

  Fundamentals of elektromechanical energy conversion. Bachelor/Engineer in Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time.

 • Electronic Infosystems

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Cel kursu: Programowanie urządzeń pomiarowych, obsługa interfejsów komputerowych, poznanie mechanizmów zwiększania wydajności oprogramowania (Win32 API, DLL, ODBC), projektowanie aplikacji wielozadaniowych. Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony: Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic...

 • Elektroceramika

  e-Learning Courses

  Kurs dla 1 semestru II stopnia Inżynierii Materiałowej

 • Elektrochemia

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony dla VI semestru na kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów. Zawiera materiały dotyczące wykładów jak i zajęć laboratoryjnych.

 • Elektrochemia

  e-Learning Courses

  Stopień I Semestr VI

 • Elektrochemia

  e-Learning Courses

  Chemia, s. V 1W, 2L

 • Elektrochemia II

  e-Learning Courses

  Stopień II Semestr II specjalność: IK

 • Elektrochemiczne techniki pomiarowe

  e-Learning Courses

  Stopień II Semestr I specjalność: IK

 • Elektrodynamika Techniczna

  e-Learning Courses

  Materiały do wykładów z Elektrodynamiki Technicznej, sem.1 studia niestacjonarne II stopnia

 • Elektrodynamika Techniczna st. stacjonarne

  e-Learning Courses

  Materiały pomocnicze do Elektrodynamiki Technicznej dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa II

  e-Learning Courses

  Materiały dydaktyczne do przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa II - laboratorium Sem 1, studia II stopień, elektrotechnika

 • Elektroenergetyka

  e-Learning Courses

  Tematyka kursu: Dobór parametrów elementów prostego modelu elektroenergetycznego (generatory, linie transformatory) w celu przeprowadzenia badań z uwzględnieniem zmienności obciążenia w modelowanym systemie Wyznaczanie rozpływów mocy. Określanie zależności pomiędzy sterowaniem poziomami napięć w węzłach wytwórczych lub/oraz zmian przekładni transformatora na poziomy napięć i rozpływu mocy w analizowanej sieci. Kierunek Elektrotechnika

 • Elektroniczna Aparatura Medyczna

  e-Learning Courses

 • Elektroniczna Aparatura Medyczna 2019

  e-Learning Courses

 • Elektronika

  e-Learning Courses

  Kurs ma charakter wspomagający wykłady z elektroniki oraz laboratoria z fizyki i elektroniki 

 • Elektronika molekularna

  e-Learning Courses

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia sem.6, kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Konwersja energii. Tematyka kursu dotyczy podstawowych zagadnień elektroniki molekularnej.

 • Elektrotechnika

  e-Learning Courses

  Tematyka: prezentacja podstawowych zagadnień związanych z wytwarzaniem, przekazywaniem, przekształcaniem i użytkowaniem energii elektrycznej Kierunek: MiBM i IMM sem. 4 st. stacjonarne I stopnia

 • Elektrotechnika - Kierunek: Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria mechaniczno-medyczna

  e-Learning Courses

  Materiały pomocniczne do zajęć z przedmiotu Elektrotechnika dla kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Inżynieria mechaniczno-medyczna (studia stacjonarne pierwszego stopnia, semestr 4)

 • Elektrotechnika i elektronika (ChB)

  e-Learning Courses

  Stopień I Semestr III

 • Elektrotechnika i elektronika (IM)

  e-Learning Courses

  Stopień I Semestr III

 • Elektrotechnika i elektronika (IM lab)

  e-Learning Courses

  Stopień I Semestr IV

 • Elektrotechnika i elektronika (OiO, sem 3)

  e-Learning Courses

 • Elektrotechnika (KiDM)

  e-Learning Courses

  Konserwacja i Degradacja Materiałów Stopień: I Semestr: III

 • Elektrotechnika (KOR)

  e-Learning Courses

  stopień I, semestr III

 • Elektrotechnika (studia niestacjonarne, I stopnia, kierunek: Mechanika i budowa maszyn)

  e-Learning Courses

  Materiały pomocnicze dla studentów studiów niestacjonarnych, I stopnia, kierunku Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

 • Elektrownie i elektrociepłownie

  e-Learning Courses

  Energetyka VI sem. I stopnia

Alphabetical order