e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - MOST Wiedzy

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 229

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog e-Learning Courses

 • Galwanotechnika

  e-Learning Courses

  Stopień II Semestr III specjalność: IK

 • Generacja i detekcja promieniowania

  e-Learning Courses

  kurs dla studentów inżynierii biomedycznej st. I

 • Generacja i detekcja promieniowania dla IB 2020/2021

  e-Learning Courses

  W kursie omawiane są zagadnienia oddziaływania promieniowania e-m z materią oraz sposoby wytwarzania i detekcji tego promieniowania. Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku inżynierii biomedycznej.

 • General Building Technology I 2021/2022

  e-Learning Courses

 • General building technology III

  e-Learning Courses

  General building technology III

 • General Genetics

  e-Learning Courses

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics QUIZZ

  e-Learning Courses

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics webinarium_3.04.2020

  e-Learning Courses

  Wykład przybliżający studentom problemy Genetyki ogólnej, prowadzony w języku angielskim.

 • Genetyka czlowieka wykład 21.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka

  e-Learning Courses

  Genetyka człowieka - wykład •dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. PG •Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej •p. 303 Ch. B, w wyznaczonych godzinach konsultacji lub indywidualnie po uzgodnieniu •Kontakt przez e-mail: psach@pg.edu.pl Celem wykładu jest przedstawienie podstaw wiedzy o genomie i genetyce człowieka, rodzajach i skutkach mutacji, możliwościach praktycznego wykorzystania wiedzy o genomie ludzkim  i genetyce...

 • Genetyka człowieka - TEST 14.06.2021

  e-Learning Courses

  Test  zaliczeniowy z genetyki człowieka 14.06.2021

 • Genetyka człowieka - wykład 14.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka - wykład 7.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka.

 • Genetyka człowieka 22.05 3h

  e-Learning Courses

  Wykłady z genetyki człowieka, odrobienie wykładów zaległych z 12.03, 19.03 i 2.04.

 • GENETYKA CZŁOWIEKA, I STOPIEŃ

  e-Learning Courses

 • Genetyka człowieka, seminarium

  e-Learning Courses

  Tematy referatów: 1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH) 2. Badanie DNA w medycynie sądowej 3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej 4. Klonowanie zwierząt i ludzi 5. Genetyka nowotworów 6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory 7. Dziedziczenie epigenetyczne 8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji...

 • Genetyka człowieka wykład 28.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

 • Genetyka molekularna - seminarium 2021/22, WCh, Biotechnologia II stopień - Nowy

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest zapoznanie się z różnymi zagadnieniami dotyczących uwarunkowań genetycznych i predyspozycji do występowania chorób i nowotworów u człowieka, potencjalnych terapii genowych, molekularnych mechanizmów neuroprzekaźnictwa, transplantacji  narządów w perspektywie transkulturowej (rusztowania tkankowe jako alternatywa dla konwencjonalnych przeszczepów narządów i tkanek), innowacyjnych form terapii zakażeń dróg moczowych...

 • Genetyka molekularna - wykład 2021/22, WCh, Biotechnologia II stopień - Nowy

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł...

 • Geodezja BUD NST

  e-Learning Courses

 • Geodezja dla IŚ 1 sem - 2021/2022

  e-Learning Courses

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2021/2022

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja i Kartografia, sem. 4, inż.

  e-Learning Courses

  Geodezja i   Kartografia, sem. 4, inż. WA, kier. Gospodarka Przestrzenna      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni (ten przedmiot jest częścią bloku zajęć)

 • Geodezja I (2021/2022)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja i nawigacja satelitarna w transporcie

  e-Learning Courses

 • Geodezja II

  e-Learning Courses

  Na kursie realizowane będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotu Geodezja II w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 • Geodezja II

  e-Learning Courses

  W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują między innymi następujące tematy: transformacja metodami: Hausbrandta i Helmetra, wyznaczanie błędu średniego ostatniego punktu w ciągu wiszącym, podstawy teoretyczne i zasady wykonywania pomiarów dalmierzami elektronicznymi, zasady redukcji obserwacji geodezyjnych z fizycznej powierzchni Ziemi na płaszczyznę państwowego układu współrzędnych, niwelacja trygonometryczna z uwzględnieniem...

 • Geodezja II - ćwiczenia

  e-Learning Courses

  Ćwiczenia z przedmiotu Geodezja II dla studentów geodezji i kartografii, studia I stopnia.

 • Geodezja III (2021/2022)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja inżynierska, sem. 6

  e-Learning Courses

  Geodezja inżynierska, sem. 6, inż. WOiO, kier. Oceanotechnika, specj. Inżynieria Zasobów Naturalnych      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni

 • Geodezja Kolejowa i Drogi Kolejowe - rok akademicki 2021/2022

  e-Learning Courses

  Geodezja Kolejowa i Drogi Kolejowe sem V studia inżynierskie

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii

  e-Learning Courses

  Kurs z Geodezji Satelitarnej z Elementami Astronomii prowadzony dla semestru V studiów stacjonarnych I stopnia. Kierunek studiów Geodezja i Kartografia. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii

  e-Learning Courses

  Celem przedmiotu jest nauczenie studentów zagadnień związanych z ruchem Ziemi w przestrzeni kosmicznej, przeliczania współrzędnych w niebieskich i ziemskich systemach odniesienia. metod wyznaczania współrzędnych i azymutów z wykorzystaniem ruchu ciał niebieskich i satelitów, zrozumieniem sygnałów GPS/GNSS, pomiarów kodu i fazy, praktycznym zastosowaniem GPS/GNSS i konsekwencjach ich modernizacji, trudnością określania wysokości...

 • GEODEZJA WYŻSZA - ĆWICZENIA 2021

  e-Learning Courses

  Obliczenia z zakresu trygonometrii sferycznej:twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Zadania z zakresu podstawowych obliczeń na elipsoidzie, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej. Przenoszenie współrzędnych na elipsoidzie, zadanie wprost i odwrotne

 • GEODEZJA WYŻSZA 2021

  e-Learning Courses

  Nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zagadnień geodezyjnych na kuli, elipsoidzie lub układach przestrzennych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i systemów pomiarowych. Zapoznanie z zasadami wyznaczania figury Ziemi metodami grawimetrycznymi, wpływem pola siły ciężkości na wyniki pomiarów geodezyjnych, systemami wysokości oraz systemami odniesień przestrzennych. Umieć korzystać i interpretować...

 • Geodezja wyższa

  e-Learning Courses

  Celem nauczania jest: zapoznanie z teorią pola siły ciężkości związaną z obecnym kształtem Ziemi; podejście kolokacyjne do parametrów pola siły ciężkości, umiejętność uwzględnienia wpływu pola siły ciężkości na opracowanie obserwacji geodezyjnych - redukcje elementów geodezyjnych na elipsoidę odniesienia.

 • GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU

  e-Learning Courses

  Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji...

 • GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU sem. VII

  e-Learning Courses

  Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji...

 • GEODEZYJNE POMIARY SPECJALNE A

  e-Learning Courses

  Tematy wykładów     1.     Opracowanie spostrzeżeń geodezyjnych metodą najmniejszych kwadratów błędów,2.     Swobodne wyrównanie sieci geodezyjnych, 3.     Geodezyjne pomiary przemieszczeń wprowadzenie do zagadnienia, 4.     Projektowanie sieci kontrolnej, 5.     Wybrane metody pomiarowe stosowane przy wyznaczaniu przemieszczeń, 6.     Wybrane zagadnienia z zakresu niezawodności sieci geodezyjnych,7.     Wyrównanie sieci geodezyjnych...

 • Geodezyjne Pomiary Specjalne B

  e-Learning Courses

 • Geodezyjne pomiary specjalne B (2021-2022)

  e-Learning Courses

 • Geodezyjny Monitoring Budowli

  e-Learning Courses

  Omówienie zagadnień związanych z projektowaniem i instalacją systemów monitorowania pracy konstrukcji w kontekście szczególnego zastosowania systemów bazujących na wiedzy i sprzęcie geodezyjnym. 

 • Geodezyjny Monitoring Budowli 2020/2021 (lato)

  e-Learning Courses

  Geodezyjny Monitoring Budowli 2020/2021 (lato), kurs wspierający przedmiot Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów: - Geodezja miejska i przemysłowa Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów: - Geodezja drogowa i kolejowa Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021 Forma studiów:...

 • Geografia ekonomiczna

  e-Learning Courses

 • Geografia ekonomiczna - Wykład

  e-Learning Courses

  Kurs z przedmiotu geografii ekonomicznej. Jest dedykowanym studentów z I roku Ekonomii. 

 • Geografia ekonomiczna 2

  e-Learning Courses

 • Geograficzne systemy informacyjne II

  e-Learning Courses

  Kontynuacja przedmiotu GIS I dla studentów gospodarki przestrzennej na sem V.

 • Geographic Information Systems

  e-Learning Courses

  Wydział Chemii, studia magisterskie, kierunek Green Technologies and Monitoring

 • Geographic Information Systems ID 2021/2022

  e-Learning Courses

  Inżynieria Danych, 1 stopień stacjonarne

 • Geoinformatyka A

  e-Learning Courses

  Realizacja treści dydaktycznych w ramach przedmiotu Geoinformatyka A  kierunek Geodezja i Kartografia studia magisterskie sem.1. Prowadzący prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny

Alphabetical order