Sposób pasteryzacji mleka, zwłaszcza mleka ludzkiego. - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób pasteryzacji mleka, zwłaszcza mleka ludzkiego.

Invention

Description

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób pasteryzacji mleka, zwłaszcza mleka ludzkiego, polegający na tym, że próbkę mleka ogrzewa się do zadanej temperatury z zakresu od 61°C do 70°C poprzez naświetlanie falami mikrofalowymi o częstotliwości od 2 do 3 GHz i mocy od 400 do 1000 W, przy czym czas uzyskiwania zadanej temperatury próbki mleka nie przekracza 3 minut, po czym próbkę mleka ogrzewa się przez okres do 10 minut.

Market applications and customers

Innovative aspects and main features

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection Pat.235534

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy RP
Application number
P.421239 07-04-2017
Patent number
Pat.235534
Verified by:
No verification

seen 23 times