Sposób pasteryzacji mleka, zwłaszcza mleka ludzkiego. - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób pasteryzacji mleka, zwłaszcza mleka ludzkiego.

Wynalazek

Opis

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób pasteryzacji mleka, zwłaszcza mleka ludzkiego, polegający na tym, że próbkę mleka ogrzewa się do zadanej temperatury z zakresu od 61°C do 70°C poprzez naświetlanie falami mikrofalowymi o częstotliwości od 2 do 3 GHz i mocy od 400 do 1000 W, przy czym czas uzyskiwania zadanej temperatury próbki mleka nie przekracza 3 minut, po czym próbkę mleka ogrzewa się przez okres do 10 minut.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna Pat.235534

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy RP
Numer zgłoszenia
P.421239 07-04-2017
Numer prawa wyłącznego
Pat.235534
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 21 razy