Jacek Chróścielewski - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

 • Zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów

  Katedra zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytrzymałością elementów konstrukcji, ich teorią oraz analizą, jak również do myśli przewodnich należy zaliczyć materiałowe badania doświadczalne oraz prace nad technologią betonu. Współpracujemy z przemysłem z branż budowlanych i okołobudowlanych, wykorzystując wypracowane doświadczenie i wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych.

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

  Conducted 1974-10-01 at position: członek

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

  Conducted 2002-04-11 at position: Komitet Nauki PZITB - członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS)

  Conducted 2011-03-17 - 2013-03-21 at position: Główna Komisja Rewizyjna PTMTS - członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS)

  Conducted 1984-11-21 at position: członek

 • Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM)

  at position: członek

 • Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Conducted 1984-10-01 at position: członek

 • Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk

  Conducted 1991-02-18 at position: członek

 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP)

  Conducted 1997-10-01 at position: członek

 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP)

  Conducted 1998-02-11 - 2007-02-14 at position: Przewodniczący o.Gdańskiego

 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP)

  Conducted 1998-02-11 - 2007-02-14 at position: Zarząd Krajowy ZMRP - członek

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • BiOP

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

  Recenzent

 • Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę

  Urząd Miejski w Gdańsku

  sędzia konkursowy

 • Zespół do pracowania wzorcowego programu kształcenia tzw. „benchmarku” dla obszaru nauk technicznych, dyscyplina nauki budownictwo

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

  współautor programu

 • recenzent

  Narodowe Centrum Nauki (NCN)

  recenzent

Membership in scientific consortia

 • FOBRIDGE

  Opracowanie kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami GP

  With: Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, ROMA Sp. z o.o.

seen 6685 times