Jerzy Łabanowski - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Leader)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN)

  Conducted 1995-01-02 at position: członek

 • Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (PTM)

  Conducted 1997-01-01 at position: wice przew. Oddziału w Gdańsku

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Oddział w Gdańsku

  Conducted 2010-07-01 - 2018-06-07 at position: wiceprezes

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Oddział w Gdańsku

  Conducted 2018-06-07 at position: Prezes

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), koło nr 5 przy Pol. Gdańskiej

  Conducted 1998-01-01 - 2010-07-01 at position: Prezes

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

  Ocena projektów badawczych

seen 366 times