Ludwik Spiralski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Uncertainty in measuring noise parameters of a communication receiver

  - Year 2005

  Przedstawiono sposób pomiarów mocy dźwięku generowanego przez silnik sytemu napędowego z przemiennikiem częstotliwości. Wyprowadzono wyrażenie na niepewność wyznaczania mocy dźwięku emitowanego przez silnik, przy użyciu pomiarów poziomu dźwięku. Niepewność wyników pomiarów była szacowana w oparciu o metodę typu B. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i analizy wybranych składników niepewności dla układu napędowego z silnikiem...

 • Third harmonic index as a diagnostic tool of high-voltage varistors

  The recommended methods for standard testing of high-voltage varistors demand application of high voltages and intensive currents that is inconvenient and needs extensive power consumption. These methods require metallization of the prepared ZnO structures that increases costs of testing. Another method of varistor quality and endurance evaluation by the third harmonic index measurement at relatively low voltage range has been...

 • Spektroskopia elektro-ultradźwiękowa warystorów wysokonapięciowych

  - Measurement Automation Monitoring - Year 2008

  Przedstawiono nową nieniszczącą metodę wykrywania defektów dwójni-ków. W metodzie wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie fononów ultradźwiękowych i elektronów wskutek istnienia defektu powodującego nieliniowości. Testowana próbka jest pobudzana przez sygnały harmo-niczne: elektryczny i ultradźwiękowy o różnych częstotliwościach. Wsku-tek nieliniowości powodowanej przez defekt struktury próbki powstaje nowy sygnał harmoniczny o...

  Full text available to download

seen 760 times