Marek Pszczoła - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • RILEM - International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures

  Multinational organisation

  Conducted 2018-06-01 at position: członek organizacji

 • World Road Association PIARC

  Multinational organisation

  Conducted 2017-11-06 at position: członek organizacji

Positions in magazine editorial offices

Membership in expert teams

 • Ekspert oceniający projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

  Marszałek województwa pomorskiego

  Ocena merytoryczna projektów drogowych

 • Zespól Ekspertów w zakresie Budownictwa Drogowego

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Polska

  Recenzje zestawów egzaminacyjnych

Membership in scientific consortia

 • Program badawczy RID-1B

  Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych.

  With: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

seen 547 times