Marek Szmytkiewicz - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich

  W artykule przedstawiono dotychczasowe metody ochrony brzegu morskiego stosowane na przestrzeni ostatnich stu lat w warunkach polskich. Jako współczesne tendencje w ochronie brzegu zakwalifikowano: sztuczne zasilanie, falochrony brzegowe oraz coraz szersze stosowanie geotekstyliów i geosyntetyków. Na przykładzie państw wysoko rozwiniętych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony brzegów stosowanych w ostatnie dekadzie....

 • Ochronić ląd.

  Artykuł poświęcony jest metodom ochrony brzegów morskich. W pierwszej jego części omówiono przyczyny powodujące, że prawie 80% polskiego brzegu cofa się, przy czym tempo cofania się stopniowo rośnie. Opisano zalety i wady stosowanych w świecie metod ochrony brzegów wraz z uwzględnieniem współczesnych zaleceń projektowania ochrony brzegu, tj. możliwie jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Na koniec w pracy pokazano,...

 • Wpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski.

  - Year 2004

  W artykule przeanalizowano wpływ planowanej przystani jachtowej w sąsiedztwie molo w Sopocie na kształtowanie procesów hydro- i litodynamicznych w strefie brzegowej morza. Przeprowadzono symulacje komputerowe zarówno dla przeciętnych jak i sztormowych warunków meteorologicznych występujących w średnim roku statystycznym. W rezultacie stwierdzono, że usytuowanie przystani po odmorskiej stronie bocznej ostrogi molo nie spowoduje...

seen 86 times