Ochronić ląd. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ochronić ląd.

Abstract

Artykuł poświęcony jest metodom ochrony brzegów morskich. W pierwszej jego części omówiono przyczyny powodujące, że prawie 80% polskiego brzegu cofa się, przy czym tempo cofania się stopniowo rośnie. Opisano zalety i wady stosowanych w świecie metod ochrony brzegów wraz z uwzględnieniem współczesnych zaleceń projektowania ochrony brzegu, tj. możliwie jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Na koniec w pracy pokazano, że jeżeli głównym celem ochrony brzegów ma być odbudowa lub utrzymanie możliwie szerokich plaż to wówczas najbardziej harmonijną z naturą i najbardziej skuteczną metodą ochrony brzegu jest sztuczne zasilanie połączone z budową bądź to progów podwodnych, bądź też falochronów brzegowych o zatopionej koronie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Marcinkowski T., Szmytkiewicz M.: Ochronić ląd.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags