Marek Tobiszewski - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr hab. inż. Marek Tobiszewski

dr hab. inż. Marek Tobiszewski

Prizes and awards

  • Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Awarded by Miasto Gdańsk - 2013

  • Nagroda za samodzielne prace naukowe młodych pracowników nauki opublikowane w 2012 r. – Nauki Matematyczno-Fizyczno-Chemiczne.

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

    Awarded by Gdańskie Towarzystwo Naukowe - 2012

seen 2864 times