Michał Majewski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 1

  • Category
  • Year
  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2021
  • Analiza obudowy wykopu dla budynku z kondygnacją podziemną
    Publication

    W pracy poruszono tematykę analizy obudowy wykopu dla budynku z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowanego w gęstej zabudowie śródmiejskiej. Obliczenia przeprowadzono za pomocą dwóch programów obliczeniowych: GEO5 (moduł: Ściana analiza) i Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Całość wyników podsumowano, a wnioski sformułowano w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku budowlanym, charakteryzującej się coraz to trudniejszymi...

    Full text available to download

seen 17 times