Michał Urbaniak - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - Oddział w Gdańsku

    Conducted 2017-03-23 at position: członek zwyczajny

seen 1339 times