Michał Urbaniak - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 18

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2021
 • Optimization of Train Energy Cooperation Using Scheduled Service Time Reserve
  Publication

  - ENERGIES - Year 2021

  The main aim of the paper was to develop an innovative approach to the preliminary estimation possibility of train energy cooperation based on data from timetables, without traction calculations. The article points out the need to strive for sustainable and environmentally friendly transport. It was pointed out that rail transport using electric traction is one of the more ecological branches of transport. It also offers a number...

  Full text available to download

Year 2019
 • Optimization of Energetic Train Cooperation
  Publication

  - Symmetry-Basel - Year 2019

  In the article, possible ways of using energy recovered during regenerative braking of trains are presented. It is pointed out that the return of recovered electricity directly to the catenary and its use in the energy cooperation of vehicles can be a no-cost method (without additional infrastructure). The method of energy cooperation between trains and its main assumptions, that uses the law of conservation of energy, are described...

  Full text available to download

 • Optimization of using recuperative braking energy on a double-track railway line
  Publication

  - Transportation Research Procedia - Year 2019

  In the introduction, possible ways of reusing energy from recuperation are presented. Next, the paper investigates the possibility of using regenerative braking in the range allowed by the detailed timetable by adopting the method of transferring the recovered electric energy directly to the catenary and immediate use of this energy by another train at the same power section. In the main part of the work, it is shown, that the...

  Full text available to download

Year 2018
 • Model organizacji ruchu na sieci kolejowej z uwzględnieniem rekuperacji energii
  Publication

  - Year 2018

  Na wstępie przeanalizowano aktualny stan wiedzy z zakresu metod wykorzystywania energii z rekuperacji oraz istniejących modeli optymalizujących ich efektywność. Na tej podstawie za główny cel pracy wyznaczono opracowanie metody modyfikacji kolejowego rozkładu jazdy, która doprowadzi do zwiększenia efektywności wykorzystania energii pochodzącej z rekuperacji. W związku z powyższym postawiono tezę, że możliwe jest zwiększenie efektywności...

 • Optimization of the efficiency of braking energy recovery in rail transport by changing arrival time
  Publication

  - Problemy Kolejnictwa - Year 2018

  The article refers to the previous work of the authors, in which the model of traffic organization of cooperating trains including the optimization of the use of energy returned to the catenary was presented. In the presented article, the model was modified by changing the main control variable, which affects the efficient use of energy. Departure time was changed for the arrival time of the train to the stop or station. The optimization...

  Full text available to download

 • Optymalizacja efektywności hamowania odzyskowego w transporcie szynowym przez sterowanie czasem przyjazdu na stację
  Publication

  - Problemy Kolejnictwa - Year 2018

  Artykuł nawiązuje do poprzednich prac autorów, w których przedstawiono model organizacji ruchu kooperujących pociągów z uwzględnieniem optymalizacji wykorzystania energii zwracanej do sieci jezdnej. W przedstawionej pracy zmodyfikowano model zmieniając główną zmienną sterującą, mającą wpływ na efektywne wykorzystanie energii, z czasu odjazdu na czas przyjazdu pociągu na stację lub przystanek. Optymalizacja dokonywana jest przez...

  Full text available to download

Year 2017
Year 2016
Year 2015

seen 1339 times