Mirosław Włas - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Assistant professor

Workplace
Budynek A Elektrotech.
room EM-314 open in new tab
Phone
(58) 347 23 37
E-mail
mwlas@pg.edu.pl

Publication showcase

 • Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe

  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy wpływu systemów oświetleniowych opartych o oprawy LED w dwóch różnych konfiguracjach stosowania na ogólny poziom zaburzeń mało częstotliwościowych. Dodatkowo przeprowadzono badania dostępnych komercyjnie układów oświetleniowych LED oraz jarzeniowych w izolowanym środowisku pracy, badając wpływ wysokich poziomów zaburzeń na charakterystyki ich pracy. W podsumowaniu zaprezentowano...

  Full text available to download

 • System Zarządzania Energią w praktyce inżynierskiej

  Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane, od wskaźników efektywności energetycznej – poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych – aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem...

  Full text available to download

 • The Influence of LED Lighting Sources on the Nature of Power Factor

  - ENERGIES - Year 2018

  This article presents measurements of electric power absorbed by a newly built facility for office and scientific research activities. These measurements highlighted the need for compensation of capacitive reactive power—not predicted by the designer—due to the vast use of LED lighting in the facility. The article also describes a reactive power compensation system, designed on the basis of the above-mentioned measurements, and...

  Full text available to download

Obtained scientific degrees/titles

seen 2987 times