Search results for: lvd - MOST Wiedzy

Search

Search results for: lvd

Search results for: lvd

 • Ocena zgodności regulatorów automatyki z wymaganiami dyrektyw LVD i EMC

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł przedstawia wstępną analizę wymagań normy PN - EN 60730-1 dotyczącej automatycznych regulatorów elektrycznych do użytku domowego. Podana norma ma status normy zharmonizo-wanej i w związku z tym spełnienie jej wymagań umożliwia producentowi wykazanie zgodności wprowadzonego na rynek wyrobu z wymaganiami dyrektyw - niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). W artykule szerzej opisano wymagania mające...

 • Stanowisko badawcze "Dyrektywa niskonapięciowa LVD i dyrektywa hałasowa"

  Pomiary parametrów środowiskowych, takich jak: natężenie oświetlenia, wilgotność powietrza, temperatura, natężenia dźwięku. Możliwość dokonywania pomiarów w trudno dostępnych miejscach.

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.