Development of technology for the manufacturing of foamed polyurethane-rubber composites for the use as damping materials - Project - MOST Wiedzy

Search

Development of technology for the manufacturing of foamed polyurethane-rubber composites for the use as damping materials

Wzrost liczby samochodów w Polsce i innych krajach powoduje wprowadzanie na rynek coraz większej ilości opon samochodowych, a także wzrost ilości opon wycofywanych z użytku. Zużyte opony są odpadem uciążliwym, a kwestia ich zagospodarowania jest bardzo istotna dla środowiska naturalnego. W Polsce główną metodą zagospodarowania zużytych opon jest odzysk energetyczny, jednak bardziej efektywny i korzystniejszy dla środowiska jak recykling materiałowy. Jego produkty są wykorzystywane przemysłowo, jednak obecne zastosowania nie gwarantują wystarczającego popytu na odpady gumowe. Wykorzystanie ich do wytwarzania kompozytów polimerowo-gumowych wydaje się bardzo obiecującym kierunkiem badań. Aby możliwie efektywnie wykorzystać odpady gumowe w produkcji kompozytów konieczna jest jednak ich modyfikacja. W ramach projektu opracowana zostanie metoda modyfikacji miału gumowego o charakterze ciągłym z wykorzystaniem procesu reaktywnego wytłaczania, co stanowić będzie bardzo duży atut procesu z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Produkty modyfikacji zostaną następnie wykorzystane do wytwarzania spienionych, elastycznych kompozytów poliuretanowo-gumowych, które zostaną dodatkowo zmodyfikowane z wykorzystaniem odpowiednich związków zmniejszających palność i dymotwórczość, co pozwoli sprostać wzrastającym wymaganiom dotyczącym ochrony przeciwpożarowej stawianym wyrobom stosowanym w przemyśle konstrukcyjnym, motoryzacyjnym czy meblarskim.

Details

Project's acronym:
PURGTR
Project's funding:
LIDER
Agreement:
LIDER/3/0013/L-10/18/NCBR/2019 z dnia 2019-10-30
Realisation period:
2020-02-03 - 2023-01-31
Project manager:
dr inż. Aleksander Hejna
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 4

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2020

seen 86 times