Platform on Integrated Water Cooperation - Project - MOST Wiedzy

Search

Platform on Integrated Water Cooperation

Projekt będzie koncentrował się na trzech głównych grupach działań: 1) w ramach platformy HUB nastąpi dalsze opracowywanie i synteza informacji z różnych projektów dotyczących Morza Bałtyckiego i finansowanych przez program INTERREG Pozwoli to na lepszą integrację informacji istotnych dla danego kraju. 2) dzięki projektowi zwiększona zostanie współpracę między sektorem publicznym, prywatnym, akademickim oraz społeczności obywatelskiej; platforma zapewni lepszy kontaktu między jej użytkownikami, w tym zapewni możliwość testowania różnych podejść dotyczących interaktywnego i ciągłego zaangażowania grup docelowych oraz ich wsparcia przez ekspertów; 3) przewiduje się stworzenie interdyscyplinarnych i międzysektorowych zaleceń do polityki regionalnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w gospodarce odpadami, osadami czy wodami opadowymi. Wypracowane rozwiązania będą promowane wśród użytkowników platformy poprzez i kampanie upowszechniające. Uzyskane doświadczenia posłużą do napisania publikacji w czasopismach polskich oraz międzynarodowych. Politechnika Gdańska będzie brała udział w stworzeniu platformy o międzynarodowym zasięgu.

Details

Project's acronym:
BSR WATER
Project's funding:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Agreement:
#C001 BSR WATER z dnia 2018-10-22
Realisation period:
2018-06-07 - 2021-03-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realised in:
Department of Water and Waste-Water Technology
External institutions
participating in project:
  • Technical University of Berlin (Germany)
  • HELCOM (Finland)
  • UBC Sustainable Cities (Finland)
  • University of Tartu (Estonia)
  • Miasto Helsinki (Finland)
  • SYKLI (Finland)
Project's value:
1 133 440.40 EUR
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 50 times