Structure and properties of lignocellulosic fillers modified in situ during reactive extrusion - Project - MOST Wiedzy

Search

Structure and properties of lignocellulosic fillers modified in situ during reactive extrusion

Celem prezentowanego projektu badawczego jest kompleksowa analiza napełniaczy lignocelulozowych modyfikowanych "in situ" podczas reaktywnego wytłaczania. Badaniom zostaną poddane związki modelowe takie jak celuloza, hemiceluloza i lignina oraz bardziej złożone materiały takie jak młóto browarniane. Materiały te będą modyfikowane za pomocą powszechnie dostępnych izocyjanianów podczas reaktywnego wytłaczania.

Details

Project's funding:
SONATINA
Agreement:
UMO-2018/28/C/ST8/00187 UMO-2018/28/C/ST8/00187 z dnia 2019-03-01
Realisation period:
2019-03-01 - 2022-02-28
Project manager:
dr inż. Aleksander Hejna
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times