Wykorzystanie technologii mikrofalowych w przetwórstwie warzyw i owoców w celu uzyskania produktów żywnościowych o wysokiej jakości zdrowotnej - Project - Bridge of Knowledge

Search

Wykorzystanie technologii mikrofalowych w przetwórstwie warzyw i owoców w celu uzyskania produktów żywnościowych o wysokiej jakości zdrowotnej

Ze względu na istotny wpływ owoców i warzyw na profilaktykę chorób cywilizacyjnych planowane jest poszukiwanie metody utrwalania produktów roślinnych zachowawczej w stosunku do cennych fitozwiązków. Projekt VEGFRUT ma na celu przetestowanie i zweryfikowanie pod względem jakości zdrowotnej otrzymywanych produktów nowej technologii zaproponowanej przez przedsiębiorstwo Enbio Technology wykorzystującej mikrofale w przepływie. Planowane jest również przeprowadzenie takiej weryfikacji dla istniejących już linii technologicznych stosujących tradycyjne metody utrwalania. Wyniki projektu pozwolą na wskazanie optymalnego sposobu utrwalania produktów roślinnych oraz dostarczą naukowych podstaw do propagowania mikrofal w tego typu procesach.Pośrednim, ale nie mniej ważnym efektem projektu będzie wykazanie użyteczności zaproponowanych technik analitycznych i biologicznych w ocenie jakości zdrowotnej żywności pochodzenia roślinnego jaki i ich weryfikacja i przystosowanie do skali przemysłowej. Z doświadczeń zespołu realizującego projekt będą mogły skorzystać inne grupy badawcze, np. związane z laboratoriami branżowymi, które ocenę jakości zdrowotnej żywności będą zamierzały podejmować. Ważnym efektem będzie także zastosowanie nowoczesnych podejść nutrigenomicznych w ocenie już nie tylko jakości zdrowotnej, ale też możliwości zastosowania określonych produktów warzywno-owocowych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Merytoryczne przygotowania i podjęcie badań nutrigenomicznych pozwoli tworzonemu w ramach projektu VEGFRUT zespołowi badawczemu dołączyć do czołówki zespołów reprezentujących nauki o żywieniu i żywności.

Details

Project's acronym:
VEGFRUT
Financial Program Name:
LIDER
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
LIDER/029/605/L-4/12/NCBR/2013 z dnia 2013-09-27
Realisation period:
2013-10-01 - 2017-03-31
Project manager:
dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz
Realised in:
Department of Chemistry, Technology and Biochemistry of Food
Project's value:
1 084 800.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2017

seen 275 times