Zero Emission Waste Handling in Ports - Project - Bridge of Knowledge

Search

Zero Emission Waste Handling in Ports

Głównym celem projektu jest opracowanie bezemisyjnej i autonomicznej / zdalnie sterowanej koncepcji statku o napędzie elektrycznym do przeładunku odpadów w portach. Zadania: 1. Przygotowanie pomysłu wielozadaniowej jednostki przetwarzania odpadów - projekt statku (WCV), w tym systemów do podejmowania i oddawania ładunków 2. Idea WCV, w tym analiza elastyczności dla WCV - w przypadku użycia go w różnych miejscach na świecie - potrzeby w zakresie infrastruktury itp. 3. Koncepcja technologii autonomicznej / zdalnej dla WCV 4. Operacja ładowania akumulatora i koncepcja stacji brzegowej 5. Analizy hydrodynamiczne najskuteczniejszego układu napędowego / sterowego, w tym próby modelowe autonomicznego / zdalnego podejścia WCV do dużego statku Korzyści dla PG - hydrodynamiczne próby modelowe obejmujące opór, napęd i manewrowość, analizy scenariuszy operacyjnych dla różnych portów. Nowe kontakty z wysoko wykwalifikowanymi badaczami z Tajwanu.

Details

Project's acronym:
ZeroWastePorts
Financial Program Name:
Polish-Taiwanese Joint Research
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Realisation period:
2022-05-01 - 2025-04-30
Research team leader:
dr inż. Maciej Reichel
Team members:
Realised in:
Institute of Ocean Engineering and Ship Technology
External institutions
participating in project:
  • Seatech Engineering sp. z o.o. (Poland)
  • Ship and Ocean Industries R&D Center (Taiwan, Province of China)
  • National Taiwan University (Taiwan, Province of China)
Project's value:
3 804 021.82 PLN
Request type:
International Research Programmes
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 139 times