A novel method of spectral analysis of oscillatory Belousov-Zhabotinsky reaction. Nowa metoda analizy spektralnej reakcji oscylacyjnej Biełousowa-Żabotyńskiego. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

A novel method of spectral analysis of oscillatory Belousov-Zhabotinsky reaction. Nowa metoda analizy spektralnej reakcji oscylacyjnej Biełousowa-Żabotyńskiego.

Abstract

Przedstawiono wstępne wyniki analizy czasowo-częstotliwościowej reakcji Biełousowa-Żabotyńskiego w reaktorze zamkniętym. Do analizy rejestrów potencjałowych reakcji BZ zaproponowano wykorzystanie metody STFT (Short Time Fourier Analysis). Uzyskane spektrogramy wykazały spadek częstotliwości oscylacji wraz z postępem reakcji. Na podstawie analizy trzech składowych harmonicznych badanych rejestrów wykazano ekspotencjalną zmianę częstotliwości oscylacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY no. 33, pages 245 - 254,
ISSN: 0259-9791
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Darowicki K., Felisiak W., Zieliński A.: A novel method of spectral analysis of oscillatory Belousov-Zhabotinsky reaction. Nowa metoda analizy spektralnej reakcji oscylacyjnej Biełousowa-Żabotyńskiego.// JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY. -Vol. 33., nr. 3-4 (2003), s.245-254
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 118 times

Recommended for you

Meta Tags