Aktywizacja potencjału mieszkańców miast polskich poprzez działania artystyczne w oparciu o wybrane przykłady - Publication - MOST Wiedzy

Search

Aktywizacja potencjału mieszkańców miast polskich poprzez działania artystyczne w oparciu o wybrane przykłady

Abstract

Obecnie ponad połowa mieszkańców naszego globu zamieszkuje tereny zurbanizowane. Doprowadziło to do wyraźnego zagęszczenia ludności w miastach w przeciągu kilku ostatnich dziesięcioleci, a tym samym zmienił się tryb życia ich mieszkańców. W wielotysięcznych miastach coraz trudniej jest znaleźć pretekst i możliwość do nawiązania bliższych relacji z otaczającymi nas ludźmi. Działania artystyczne związane z tworzeniem i prezentowaniem sztuki w przestrzeniach publicznych są jedną z dróg pozwalających na aktywizację potencjału mieszkańców miast. Celem artykułu jest poprzez analizę pięciu drobnoskalowych aktywności artystycznych zdefiniowanie zabiegów przestrzennych, dzięki którym można osiągnąć pozytywne efekty – uspołeczniające oraz estetyzujące przestrzeń.

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum no. 18(2)2019,
ISSN: 1644-0749
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Stasiak A.: Aktywizacja potencjału mieszkańców miast polskich poprzez działania artystyczne w oparciu o wybrane przykłady// Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum. -Vol. 18(2)2019., (2019), s.-

seen 8 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags