Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego

Abstract

jednostki samorządu terytorialnego w badanych latach 2004-2006 wykazywały zróżnicowaną aktyzwnosć inwestycyjną, prznaczając na ten cel zarówno środki wlasne jak i pochodzące ze źródeł zagranicznych. w swych strategiach inwestycyjnycj gminy powiaty i województwa samorządowe musą w większym stopniu wykorzystywać fundusze ue z nowej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomiczne Problemy Usług pages 110 - 117,
ISSN: 1640-6818
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Jędrzejewski L.: Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.110-117
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 39 times

Recommended for you

Meta Tags