Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim - Publication - MOST Wiedzy

Search

Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim

Abstract

Z teorii wzrostu wynika, że inwestycje rzeczowe stanowią ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Realizacja tego procesu dokonuje się głównie w przedsiębiorstwach, bowiem to ich działalność inwestycyjna przyczynia się do generowania zysków i daje korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym w postaci powstawania nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach pracy, wpływów podatkowych i w konsekwencji wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie czynników przesądzających o aktywności inwestycyjenj przedsiębiorstw oraz określenie barier uniemożliwiajacych zwiększenie nakładow inwestycyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. T. 1 strony 48 - 56
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Gawrycka M., Szymczak A.: Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim// Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. T. 1/ ed. monografia pod redakcją Leszka Woźniaka ; Politechnika Rzeszowska. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008, s.48-56
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags