Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim

Abstrakt

Z teorii wzrostu wynika, że inwestycje rzeczowe stanowią ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Realizacja tego procesu dokonuje się głównie w przedsiębiorstwach, bowiem to ich działalność inwestycyjna przyczynia się do generowania zysków i daje korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym w postaci powstawania nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach pracy, wpływów podatkowych i w konsekwencji wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie czynników przesądzających o aktywności inwestycyjenj przedsiębiorstw oraz określenie barier uniemożliwiajacych zwiększenie nakładow inwestycyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. T. 1 strony 48 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim// Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. T. 1/ ed. monografia pod redakcją Leszka Woźniaka ; Politechnika Rzeszowska. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008, s.48-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi