INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013

Abstrakt

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw traktowane są jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje przedsiębiorstw o skali inwestycji, w konsekwencji na zmiany w poziomie zatrudnienia. Jednak przyczyn zmian w obszarze inwestycji i zatrudnienia jest wiele, dlatego też warto zastanowić się, czy środki finansowe napływające z UE w ramach perspektywy finansowej przypadającej na lata 2007-2013 miały wpływ na kształtowanie się podstawowych wskaźników decydujących o wzroście gospodarczym. Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy środki finansowe pochodzące z UE przyczyniły się do wzrostu inwestycji i zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2007-2013.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 185 - 196,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 857, 41, t. 2 (2015), s.185-196
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi