Analiza bibliometryczna w badaniach dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza bibliometryczna w badaniach dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Abstract

Celem opracowania jest ukazanie obrazu piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Jako metodę badawczą zastosowano analizę bibliometryczną. Do analizy wykorzystano bazę Google Scholar oraz narzędzie Publish or Perish 7. Okresem badań objęto lata 1995– 2019. Jako frazy do wyszukiwania publikacji zastosowano: „prognozowanie upadłości”, „prognozowanie zagrożenia finansowego”, „systemy wczesnego ostrzegania”. Z analizy wynika, że tylko kilka publikacji uzyskało liczbę cytowań powyżej 100, a kilkanaście powyżej 50. Wiele opracowań charakteryzuje się niskim poziomem cytowalności. Liczba cytowanych publikacji z tego obszaru badawczego rosła od początku okresu analizy do lat 2012–2014 w zależności od przyjętej frazy a następnie malała. Jako ostateczny wynik badań ukazano ranking najbardziej cytowanych publikacji dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce, co może być pomocne przy opracowywaniu analizy literatury podczas przygotowywania publikacji dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Prusak B.: Analiza bibliometryczna w badaniach dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce// Finanse publiczne a finanse prywatne. Problemy, diagnozy, perspektywy/ : , 2021, s.235-249
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags