Analiza bibliometryczna w badaniach dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza bibliometryczna w badaniach dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie obrazu piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Jako metodę badawczą zastosowano analizę bibliometryczną. Do analizy wykorzystano bazę Google Scholar oraz narzędzie Publish or Perish 7. Okresem badań objęto lata 1995– 2019. Jako frazy do wyszukiwania publikacji zastosowano: „prognozowanie upadłości”, „prognozowanie zagrożenia finansowego”, „systemy wczesnego ostrzegania”. Z analizy wynika, że tylko kilka publikacji uzyskało liczbę cytowań powyżej 100, a kilkanaście powyżej 50. Wiele opracowań charakteryzuje się niskim poziomem cytowalności. Liczba cytowanych publikacji z tego obszaru badawczego rosła od początku okresu analizy do lat 2012–2014 w zależności od przyjętej frazy a następnie malała. Jako ostateczny wynik badań ukazano ranking najbardziej cytowanych publikacji dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce, co może być pomocne przy opracowywaniu analizy literatury podczas przygotowywania publikacji dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
włoski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Analiza bibliometryczna w badaniach dotyczących prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce// / : , 2020, s.235-249
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi